Vejledning

Fødsel

Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen.
Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes.

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræff er. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.
Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før 12.00.
Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arangementer.