Maj

Søndag den 31. kl. 10.30

Højmesse

Ved: Niels Lysebjerg

Pinsedag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Juni

Mandag den 1. kl. 10.00

Udendørsgudstjeneste Brylle Aflyst

Ved: Niels Lysebjerg

2. pinsedag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Brylle Kirke

Tirsdag den 9. kl. 19.00

Orienteringsmøde ... Ny dato

Der skal være valg i september -nej ikke til Folketinget, men til landets ca. 1500 menighedsråd. Nogle menighedsråd ved store kirker i byerne har 15 medlemmer, andre som i Verninge er ganske små. I Verninge er der 6 valgte medlemmer. Herudover en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte og sognepræsten, der er ”født” medlem.

I år er der lidt nye regler i forbindelse med valget vedtaget af Kirkeministeriet. Vi starter med et orienteringsmøde i Verninge Forsamlingshuset 12. maj kl. 19.00. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forgangne valgperiode, økonomi og fremtidsplaner; mødet er offentligt og alle er velkomne. Herudover vil der blive fortalt om fremtiden, hvilke opgaver vi står overfor. Den næste valgperiode bliver rigtig spændende for menighedsrådet i Verninge. Mange store opgaver venter. Vi skal have kalket vores kirke indvendigt, og have bygget et sognehus. Verninge er det eneste sogn i provstiet, der ikke har tidssvarende faciliteter til konfirmandundervisning, møder m.m, så provstiet har meddelt at vi nu står for tur. Herudover er der jo alle de løbende opgaver med personale, bygninger og kirkegården, der skal vedligeholdes og arrangementer som foredrag, sangaftener og koncerter.
Der bliver ikke noget valg eller opstilling denne aften, det sker på valgmødet
Den 15. september er der valgmøde, der bliver holdt i præstegården. Det er denne aften alle medlemmerne af folkekirken kan gøre deres stemme gældende og opstille kandidater. Der er ikke længere lister men valget er personligt. Du skal være medlem af folkekirken, være 18 år, have dansk indfødsret og have boet mindst 1 år i Danmark for at stemme. Valget er hemmeligt og skriftligt. I år genopstiller 3 medlemmer af det nuværende råd og der skal vælges 3 nye kandidater, og gerne 2 stedfortrædere. Alle er på valg. Synes du at arbejdet i menighedsrådet lyder spændende, så kom til orienteringsmødet i maj og hør mere, måske vil du være med?

Sted: Verninge Forsamlingshus

Søndag den 21. kl. 8.00

Sogneudflugt Hjerl Hede Aflyst!

Som nævnt i sidste nr. af Kirkebladet går turen i år til det jyske frilandsmuseum Hjerl Hede.
Hjerl Hede blev skabt af fabrikant H.P. Hjerl Hansen i 1931. Efter en guidet introduktion, går vi rundt på egen hånd. Museet har mange spændende bygninger, en stubmølle, en vandmølle, en høkerbutik, gamle gårde. Husdyr og levendegørelse af gamle håndværk, bl.a. bødker og smed, er med til at gøre besøget til en tidsrejse.
Bliver man træt i benene, kan man tage en tur med damptoget. Turen går gennem en del af Hjerl Hedes plantager. Man gør holdt ved udsigtspunktet ved Flyndersø, og nyder den storslåede udsigt over Danmarks største istidssø. Vi har fået lov til at Niels holder en kort andagt i den lille Kirke, der er en kopi af Tjørring Kirke ved Herning.
Middagsmaden indtager vi i Skyttegården.
Vi holder i år prisen nede på 250 kr. pr. deltager
Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15 eller 28 57 45 46
Turen starter på kropladsen kl. 8.00, og vi
holder en kaffepause under vejs.