April

Torsdag den 9. kl. 10.30

Højmesse

Ved: Niels Lysebjerg

Skærtorsdag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Fredag den 10. kl. 10.30

Gudstjeneste

Ved: Niels Lysebjerg

Langfredag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Søndag den 12. kl. 10.30

Højmesse

Ved: Niels Lysebjerg

Påskedag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Mandag den 13. kl. 9.00

Kirkevandring Aflyst

Ved: Dorthe Terp Dahl & Svend Faarvang

I år fra Brylle Kirke til Broholm Kirke.
Samarbejdet med de fire sogne afholder i år den traditionelle pilgrimsvandring mellem Brylle og Broholm Kirke. Vi begynder i Brylle Kirke kl 9.00 til en kort Gudstjeneste ved Dorthe Terp Dahl. Herefter er det et stykke morgenbrød i Brylle Menighedshus, hvorefter vi på ”apostlenes heste” begiver os til Broholm Kirke, hvor der vil være en let anretning og vi sluttet af med en gudstjeneste i Broholm Kirke ved Svend Faarvang.
Der vil ikke være gudstjeneste i Verninge denne dag, men Niels Lysebjerg vil i lighed med sidste år følge efter ”Samaritter-bussen” og medtage de der af den ene eller anden grund, mod forventning ikke kan gå hele turen.

2. påskedag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Brylle - Broholm

Søndag den 19. kl. 10.30

Højmesse

Ved: Niels Lysebjerg

1. søndag efter påske - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Søndag den 26. kl. 9.15

Gudstjeneste

Ved: Dorthe Terp Dahl

2. søndag efter påske - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Maj

Søndag den 3. kl. 10.00

Konfirmation

Ved: Niels Lysebjerg

3. søndag efter påske - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Fredag den 8. kl. 9.15

Gudstjeneste

Ved: Dorthe Terp Dahl

St. Bededag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Søndag den 10. kl. 9.15

Gudstjeneste

Ved: Niels Lysebjerg

4. søndag efter påske - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Tirsdag den 12. kl. 19.00

Orienteringsmøde

Der skal være valg i september -nej ikke til Folketinget, men til landets ca. 1500 menighedsråd. Nogle menighedsråd ved store kirker i byerne har 15 medlemmer, andre som i Verninge er ganske små. I Verninge er der 6 valgte medlemmer. Herudover en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte og sognepræsten, der er ”født” medlem.

I år er der lidt nye regler i forbindelse med valget vedtaget af Kirkeministeriet. Vi starter med et orienteringsmøde i Verninge Forsamlingshuset 12. maj kl. 19.00. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forgangne valgperiode, økonomi og fremtidsplaner; mødet er offentligt og alle er velkomne. Herudover vil der blive fortalt om fremtiden, hvilke opgaver vi står overfor. Den næste valgperiode bliver rigtig spændende for menighedsrådet i Verninge. Mange store opgaver venter. Vi skal have kalket vores kirke indvendigt, og have bygget et sognehus. Verninge er det eneste sogn i provstiet, der ikke har tidssvarende faciliteter til konfirmandundervisning, møder m.m, så provstiet har meddelt at vi nu står for tur. Herudover er der jo alle de løbende opgaver med personale, bygninger og kirkegården, der skal vedligeholdes og arrangementer som foredrag, sangaftener og koncerter.
Der bliver ikke noget valg eller opstilling denne aften, det sker på valgmødet
Den 15. september er der valgmøde, der bliver holdt i præstegården. Det er denne aften alle medlemmerne af folkekirken kan gøre deres stemme gældende og opstille kandidater. Der er ikke længere lister men valget er personligt. Du skal være medlem af folkekirken, være 18 år, have dansk indfødsret og have boet mindst 1 år i Danmark for at stemme. Valget er hemmeligt og skriftligt. I år genopstiller 3 medlemmer af det nuværende råd og der skal vælges 3 nye kandidater, og gerne 2 stedfortrædere. Alle er på valg. Synes du at arbejdet i menighedsrådet lyder spændende, så kom til orienteringsmødet i maj og hør mere, måske vil du være med?

Sted: Verninge Forsamlingshus

Søndag den 17. kl. 10.30

Gudstjeneste

Ved: Dorthe Terp Dahl

5. søndag efter påske - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Torsdag den 21. kl. 10.30

Højmesse

Ved: Niels Lysebjerg

Kristi Himmelfart - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Søndag den 24. kl. 9.15

Gudstjeneste

Ved: Niels Lysebjerg

6. søndag efter påske - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Søndag den 31. kl. 10.30

Højmesse

Ved: Niels Lysebjerg

Pinsedag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Verninge Kirke

Juni

Mandag den 1. kl. 10.00

Udendørsgudstjeneste Brylle

Ved: Niels Lysebjerg

2. pinsedag - Læs dagens bibeltekst ... her

Sted: Brylle Kirke

Søndag den 21. kl. 8.00

Sogneudflugt Hjerl Hede

Som nævnt i sidste nr. af Kirkebladet går turen i år til det jyske frilandsmuseum Hjerl Hede.
Hjerl Hede blev skabt af fabrikant H.P. Hjerl Hansen i 1931. Efter en guidet introduktion, går vi rundt på egen hånd. Museet har mange spændende bygninger, en stubmølle, en vandmølle, en høkerbutik, gamle gårde. Husdyr og levendegørelse af gamle håndværk, bl.a. bødker og smed, er med til at gøre besøget til en tidsrejse.
Bliver man træt i benene, kan man tage en tur med damptoget. Turen går gennem en del af Hjerl Hedes plantager. Man gør holdt ved udsigtspunktet ved Flyndersø, og nyder den storslåede udsigt over Danmarks største istidssø. Vi har fået lov til at Niels holder en kort andagt i den lille Kirke, der er en kopi af Tjørring Kirke ved Herning.
Middagsmaden indtager vi i Skyttegården.
Vi holder i år prisen nede på 250 kr. pr. deltager
Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15 eller 28 57 45 46
Turen starter på kropladsen kl. 8.00, og vi
holder en kaffepause under vejs.