Provstisyn af kirke, kirkegård og præstegård

Den 28. september var der provstisyn. Medens menighedsrådets eget udvalg afholder syn af alle kirkens bygninger hvert år, er der hvert 4. år provstisyn, hvori provsten, provstiets bygningssagkyndige, præstens tillidsrepræsentant og menighedsrådets bygningssagkyndige også deltager. Præstegården blev gennemgået ude og inde, og der var kun mindre reparationer, der skal udføres de kommende år. Præstegården er vel vedligeholdt.
Kirkegården fik skudsmålet overmåde vel vedligeholdt og smuk. Kirken mangler endnu den udvendige trappe, men nu lysner det, og den skulle gerne komme op før jul. Herefter vil det være muligt igen at komme på loftet, så tag og bjælker kan efterses. Vi ved at der er en meget dårlig bjælke, og den er der bevilget istandsættelse af. Kirkens vinduer skal istandsættes i denne synsperiode, ligesom vi håber at der bliver midler til indvendig kalkning. Det er en langvarig proces, så det varer nok nogle år endnu.
Verninge er det sogn i hele Assens provstiet, der har den dårligste konfirmandstue og ingen faciliteter til møder, foredrag, koncerter o.l.
Så det er et stort ønske. Vi står højt på ventelisten, derfor har vi drøftet beliggenhed, og har haft besøg af landskabsarkitekt Helene Grenild, der har udarbejdet materiale om en fremtidig beliggenhed af sognegården. Når den bliver bygget bliver det med den smukkeste udsigt. Vi glæder os i menighedsrådet meget til at gå i gang med denne opgave.


Kirkebladet

Så er der et forårsnummer klar. Se bladet her

Trappe til tårnet

Så fik vi endelig en trappe til tårnrummet.
Trappen, der har været længe undervejs p.g.a. manglende finansiering, blev stillet op i begyndelsen af december. Det har været et ønske at trappen skulle harmonere med tårnet, og at der ingen skade eller indhug skete i kirketårnet.
Trappen er udført i galvaniseret stål, der er sortmalet for at passe til tårnets murankre, og med trin af dansk lærk. Trappen er udført at HB Trapper Herning.

Vi skruer ned for varmen

Verninge Kirke bliver opvarmet af et gasfyr
Da priserne i denne tid stiger meget, og for at undgå brug af russisk gas, bliver vi nødt til at sænke temperaturen lidt Tag en ekstra trøje og varm frakke på.
Til konfirmationen vil der være fuld varme på.
Vi beklager, men håber på jeres forståelse.
Menighedsrådet