Provstisyn af kirke, kirkegård og præstegård

Den 28. september var der provstisyn. Medens menighedsrådets eget udvalg afholder syn af alle kirkens bygninger hvert år, er der hvert 4. år provstisyn, hvori provsten, provstiets bygningssagkyndige, præstens tillidsrepræsentant og menighedsrådets bygningssagkyndige også deltager. Præstegården blev gennemgået ude og inde, og der var kun mindre reparationer, der skal udføres de kommende år. Præstegården er vel vedligeholdt.
Kirkegården fik skudsmålet overmåde vel vedligeholdt og smuk. Kirken mangler endnu den udvendige trappe, men nu lysner det, og den skulle gerne komme op før jul. Herefter vil det være muligt igen at komme på loftet, så tag og bjælker kan efterses. Vi ved at der er en meget dårlig bjælke, og den er der bevilget istandsættelse af. Kirkens vinduer skal istandsættes i denne synsperiode, ligesom vi håber at der bliver midler til indvendig kalkning. Det er en langvarig proces, så det varer nok nogle år endnu.
Verninge er det sogn i hele Assens provstiet, der har den dårligste konfirmandstue og ingen faciliteter til møder, foredrag, koncerter o.l.
Så det er et stort ønske. Vi står højt på ventelisten, derfor har vi drøftet beliggenhed, og har haft besøg af landskabsarkitekt Helene Grenild, der har udarbejdet materiale om en fremtidig beliggenhed af sognegården. Når den bliver bygget bliver det med den smukkeste udsigt. Vi glæder os i menighedsrådet meget til at gå i gang med denne opgave.


Torsdag 10. februar 2022
Kl. 19.00

Syng sammen

Sted: Verninge Kirke

Torsdag den 10. februar kl. 19.00
Akkompagneret af vores organist Ingalena Nielsen og kirkesanger Ellen Kathrine
Arve bliver der lejlighed til både at synge gamle sange og salmer , men også nye fra Højskolesangbogen, og mon ikke de også giver et par solonumre ?
Alle er velkomne.

Konfirmand talen

Kære konfirmander. Nu er dagen endelig
kommet, hvor I kan blive konfirmeret, hvor I kan blive fejret, fejret af jeres familier fordi I nu ikke længere er børn, men unge mennesker på vej ud i livet. Læs mere

Provstisyn af kirke, kirkegård og præstegård

Den 28. september var der provstisyn. Medens menighedsrådets eget udvalg afholder syn af alle kirkens bygninger hvert år, er der hvert 4. år provstisyn, hvori provsten, provstiets bygningssagkyndige, præstens tillidsrepræsentant og menighedsrådets bygningssagkyndige også deltager. Læs mere

Kirkebladet

Et ny blad er ude. Layoutet er bleven ændret, vi håber at I synes om det. Se bladet her