Tirsdag 9. juni 2020 Kl. 19.00

Orienteringsmøde ... Ny dato

Sted: Verninge Forsamlingshus

Der skal være valg i september -nej ikke til Folketinget, men til landets ca. 1500 menighedsråd. Nogle menighedsråd ved store kirker i byerne har 15 medlemmer, andre som i Verninge er ganske små. I Verninge er der 6 valgte medlemmer. Herudover en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte og sognepræsten, der er ”født” medlem.

I år er der lidt nye regler i forbindelse med valget vedtaget af Kirkeministeriet. Vi starter med et orienteringsmøde i Verninge Forsamlingshuset 12. maj kl. 19.00. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forgangne valgperiode, økonomi og fremtidsplaner; mødet er offentligt og alle er velkomne. Herudover vil der blive fortalt om fremtiden, hvilke opgaver vi står overfor. Den næste valgperiode bliver rigtig spændende for menighedsrådet i Verninge. Mange store opgaver venter. Vi skal have kalket vores kirke indvendigt, og have bygget et sognehus. Verninge er det eneste sogn i provstiet, der ikke har tidssvarende faciliteter til konfirmandundervisning, møder m.m, så provstiet har meddelt at vi nu står for tur. Herudover er der jo alle de løbende opgaver med personale, bygninger og kirkegården, der skal vedligeholdes og arrangementer som foredrag, sangaftener og koncerter.
Der bliver ikke noget valg eller opstilling denne aften, det sker på valgmødet
Den 15. september er der valgmøde, der bliver holdt i præstegården. Det er denne aften alle medlemmerne af folkekirken kan gøre deres stemme gældende og opstille kandidater. Der er ikke længere lister men valget er personligt. Du skal være medlem af folkekirken, være 18 år, have dansk indfødsret og have boet mindst 1 år i Danmark for at stemme. Valget er hemmeligt og skriftligt. I år genopstiller 3 medlemmer af det nuværende råd og der skal vælges 3 nye kandidater, og gerne 2 stedfortrædere. Alle er på valg. Synes du at arbejdet i menighedsrådet lyder spændende, så kom til orienteringsmødet i maj og hør mere, måske vil du være med?


Kirken er åben

Alle Gudstjenester og kirkelige aktiviteter er atter mulig

Atter kan der afholdes gudstjeneste i kriken. Således vil der blive afholdt gudstjeneste torsdag den 21. maj kl. 10.30.
Der må i første omgang kun være 25 i kirken og ingen altergang.

Ved spørgsmål kontakt:
Sognepræst Niels Lysebjerg 64 75 11 50
Graver Peder Bonde 64 75 28 33
Formand Ellen Warring 64 75 24 24

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Konfirmation

3. maj 2020 Udsat

I henhold til biskoppernes udmeldning i dag den 18. marts på diverse medier om at konfirmationer, grundet stadig høj smittefare, skal udsættes til efter pinse, er konfirmationen i Verninge 3. maj udsat.
Der er endnu ikke sat en ny dato.
Konfirmandforældre er underrettet pr. mail.

Mvh Niels Lysebjerg

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... foråret er på vej :) Se bladet her