Mandag 13. april 2020 Kl. 9.00

Kirkevandring Aflyst

Dorthe Terp Dahl & Svend Faarvang

Sted: Brylle - Broholm

I år fra Brylle Kirke til Broholm Kirke.
Samarbejdet med de fire sogne afholder i år den traditionelle pilgrimsvandring mellem Brylle og Broholm Kirke. Vi begynder i Brylle Kirke kl 9.00 til en kort Gudstjeneste ved Dorthe Terp Dahl. Herefter er det et stykke morgenbrød i Brylle Menighedshus, hvorefter vi på ”apostlenes heste” begiver os til Broholm Kirke, hvor der vil være en let anretning og vi sluttet af med en gudstjeneste i Broholm Kirke ved Svend Faarvang.
Der vil ikke være gudstjeneste i Verninge denne dag, men Niels Lysebjerg vil i lighed med sidste år følge efter ”Samaritter-bussen” og medtage de der af den ene eller anden grund, mod forventning ikke kan gå hele turen.

2. påskedag - Læs dagens bibeltekst her


Kirken er åben

Alle Gudstjenester og kirkelige aktiviteter er atter mulig

Atter kan der afholdes gudstjeneste i kriken. Således vil der blive afholdt gudstjeneste torsdag den 21. maj kl. 10.30.
Der må i første omgang kun være 25 i kirken og ingen altergang.

Ved spørgsmål kontakt:
Sognepræst Niels Lysebjerg 64 75 11 50
Graver Peder Bonde 64 75 28 33
Formand Ellen Warring 64 75 24 24

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Konfirmation

3. maj 2020 Udsat

I henhold til biskoppernes udmeldning i dag den 18. marts på diverse medier om at konfirmationer, grundet stadig høj smittefare, skal udsættes til efter pinse, er konfirmationen i Verninge 3. maj udsat.
Der er endnu ikke sat en ny dato.
Konfirmandforældre er underrettet pr. mail.

Mvh Niels Lysebjerg

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... foråret er på vej :) Se bladet her