Søndag 21. juni 2020 Kl. 8.00

Sogneudflugt Hjerl Hede Aflyst!

Som nævnt i sidste nr. af Kirkebladet går turen i år til det jyske frilandsmuseum Hjerl Hede.
Hjerl Hede blev skabt af fabrikant H.P. Hjerl Hansen i 1931. Efter en guidet introduktion, går vi rundt på egen hånd. Museet har mange spændende bygninger, en stubmølle, en vandmølle, en høkerbutik, gamle gårde. Husdyr og levendegørelse af gamle håndværk, bl.a. bødker og smed, er med til at gøre besøget til en tidsrejse.
Bliver man træt i benene, kan man tage en tur med damptoget. Turen går gennem en del af Hjerl Hedes plantager. Man gør holdt ved udsigtspunktet ved Flyndersø, og nyder den storslåede udsigt over Danmarks største istidssø. Vi har fået lov til at Niels holder en kort andagt i den lille Kirke, der er en kopi af Tjørring Kirke ved Herning.
Middagsmaden indtager vi i Skyttegården.
Vi holder i år prisen nede på 250 kr. pr. deltager
Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15 eller 28 57 45 46
Turen starter på kropladsen kl. 8.00, og vi
holder en kaffepause under vejs.


Kirken er åben

Alle Gudstjenester og kirkelige aktiviteter er atter mulig

Atter kan der afholdes gudstjeneste i kriken. Således vil der blive afholdt gudstjeneste torsdag den 21. maj kl. 10.30.
Der må i første omgang kun være 25 i kirken og ingen altergang.

Ved spørgsmål kontakt:
Sognepræst Niels Lysebjerg 64 75 11 50
Graver Peder Bonde 64 75 28 33
Formand Ellen Warring 64 75 24 24

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Konfirmation

3. maj 2020 Udsat

I henhold til biskoppernes udmeldning i dag den 18. marts på diverse medier om at konfirmationer, grundet stadig høj smittefare, skal udsættes til efter pinse, er konfirmationen i Verninge 3. maj udsat.
Der er endnu ikke sat en ny dato.
Konfirmandforældre er underrettet pr. mail.

Mvh Niels Lysebjerg

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... foråret er på vej :) Se bladet her