Søndag 26. maj 2019 Kl. 8.30

Sogneudflugt

Sted: Afgang fra Verninge Kirke

Som omtalt i det forrige kirkeblad går turen i år til Sønderjylland
8.30 Bussen tager os på ved Graverhuset
10.00 Kaffe og rundstykker i Maugstrup præstegård
10.30 Rundvisning Maugstrup Kirke ved sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard
12.00-13.30 Middag på Tyrstrup Kro
14.00 Rundvisning i Christiansfeld, byen, kirken og kirkegården. Turen er på
ca 2,5 km, så husk godt fodtøj og tøj efter vejret.
16.30 Kaffe med honningkager på Brødremenighedshotellet
17.30 Hjemrejse
19.00 Forventet ankomst til Verninge
Tilmelding til Hanne Kirsten Hansen 64751815 eller 28574546
Pris 500 kr. betales i bussen.
For netop 100 år siden forberedte den danske stat og de sejrende allierede lande efter 1.verdenskrig en afstemning i Slesvig.
En afstemning der i 1920 genforenede den dansksindede del af befolkningen med Danmark. Vi lægger ud med at besøge Maugstrup kirke og præstegård. Herefter til Christiansfeld, der blev anlagt i 1773 af hernhutterne; en luthersk/reformert kirke,der udøver en Kristus- centret kristendom.
Byen blev hurtigt kendt for sit gode håndværk og enkle levevis. Vi skal besøge kirken og Gudsageren(kirkegården), og se de mange velbevarede huse. Hele byen blev i 2015 optaget på UNESCO’s verdenskulturarvsliste.


Kirkebladet

Et ny blad er ude ... et forårsnummer. Se bladet her