Kirkebladet

Et ny blad er ude ... et forårsnummer. Se bladet her

Renoveringsarbejdet

… er genoptaget

Som vi skrev i sidste nummer af bladet var pengene sluppet op, og menighedsrådet måtte henover sommeren stoppe arbejdet. Vi har nu fået bevilliget et lån på yderligere 2 mill. Kr. fra provstiet, og arbejdet blev genoptaget midt i september.
Det er sokkel og fundament under koret og skibets nordside, der arbejdes videre med.
Dette arbejde er det mest nødvendige, og bortset fra nordkapel og tårn, når vi hele vejen rundt om kirken. Vi fortsætter så længe vejret tillader det. De steder hvor soklen er færdig er det blevet et smukt resultat, der forhåbentlig kan holde de næste århundreder. I det tidlige forår håber vi så at få kirken kalket, ligesom vi søger fonde til renovering af vinduerne.

Menighedsrådsvalget

– nyt menighedsråd

Et nyt råd er, efter megen søgen, bleven fundet. På det afholdte opstillingsmøde blev der fundet 4, og siden er så yderligere 2 bleven fundet.