Søndag 29. januar 2017
Kl. 16.00

Musikgudstjeneste

Niels Lysebjerg

Sted: Verninge Kirke

Som et led i rækken af ”alternative gudstjenester” holder vi søndag den 29 januar ”musikgudstjeneste” hvor dels vores yderst kompetente organist og kirkesanger står for sang og musik.

4. søndag efter Hellig Tre konger - Læs dagens bibeltekst her

Torsdag 2. februar 2017
Kl. 19.00

Heidi og Lasse - goes Beatles

Sted: Verninge Kirke

Vi hedder Heidi og Lasse Lindegaard Skov, og vi bor i Verninge på Fuglekildevej, hvor vi har boet i 10 år. Da vi blev spurgt, om vi ville lave en times musik i kirken, blev vi hurtigt enige om, at vi denne gang vil køre tema med hovedsageligt Beatles-sange. The Beatles har leveret en masse gode sange, og teksterne er fyldt med budskaber om kærlighed, håb og fred. Vi glæder os til at spille for jer. Alle er velkomne - også børn der ikke kan sidde stille!

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... et adventsnummer. Se bladet her

Renoveringsarbejdet

… er genoptaget

Som vi skrev i sidste nummer af bladet var pengene sluppet op, og menighedsrådet måtte henover sommeren stoppe arbejdet. Vi har nu fået bevilliget et lån på yderligere 2 mill. Kr. fra provstiet, og arbejdet blev genoptaget midt i september.
Det er sokkel og fundament under koret og skibets nordside, der arbejdes videre med.
Dette arbejde er det mest nødvendige, og bortset fra nordkapel og tårn, når vi hele vejen rundt om kirken. Vi fortsætter så længe vejret tillader det. De steder hvor soklen er færdig er det blevet et smukt resultat, der forhåbentlig kan holde de næste århundreder. I det tidlige forår håber vi så at få kirken kalket, ligesom vi søger fonde til renovering af vinduerne.

Menighedsrådsvalget

– nyt menighedsråd

Et nyt råd er, efter megen søgen, bleven fundet. På det afholdte opstillingsmøde blev der fundet 4, og siden er så yderligere 2 bleven fundet.

Idé-dag

Søndag den 22. januar

Verninge sogn er i gang med et udviklingsprojekt, der hedder 6xlandsby og kirke. Tanken er, at sætte en proces i gang der styrker sammenholdet i sognet og integrerer det kirkelige såvel som det sociale og erhvervsmæssige fællesskab i sognet.