Søndag 14. februar 2022
Kl. 10.30

Højmesse

Niels Lysebjerg

Sted: Verninge Kirke

Fastelavn - Læs dagens bibeltekst her

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... Se bladet her

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Covid-19

Retningslinjer

Corvid-19 Retningslinier indtil videre:
Max 50 kirkegængere, ved fælles salmesang, ellers 100. Ingen restriktioner på længde, eller fælles salmesang.Afstandskrav 2 m ved sang, ellers 1 meter fra næsetip til næsetip. Brug af mundbind ved ind- og udgang.
Reglerne bliver løbende reguleret, så følg med i dagspressen.

Nyt menighedsråd 2020

Konstituerende møde

Verninge Menighedsråd har holdt konstituerende møde den 18. november og posterne i det nye råd blev fordelt således:

Niels Lysebjerg, sognepræst, formand for valgbestyrelsen
Ellen Warring , formand
Hanne Kirsten Hansen, kirkeværge
Carsten Hønborg, næstformand
Bianca Jacobsen , sekretær og kasserer
Peter Storm Skov , kontaktperson til kirkens personale
Rikke Skjellerup, valgbestyrelsen
Ellen Kathrine Arve, medarbejderrepræsentant