Kirkebladet

Et ny blad er ude ... Og snart er det jul. Se bladet her

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Nyt menighedsråd 2020

På valgaftenen den 15. 9. blev følgende valgt til nyt menighedsråd:
Hanne Kirsten Hansen
Ellen Warring
Carsten Hønborg
Peter Storm Skov
Bianca Jacobsen
Rikke Skjellerup

Som suppleanter valgtes:
Anne Mette Hansen
Morten H. Nielsen