Valg til menighedsråd 2020

Valgmøde

Den 15. september kl. 19.00 er der valgmøde, der bliver holdt i præstegården. Det er denne aften alle medlemmerne af folkekirken kan gøre deres stemme gældende og opstille kandidater. Der er ikke længere lister, men valget er personligt. Du skal være medlem af folkekirken, være 18 år, have dansk indfødsret, og have boet mindst 1 år i Danmark for at stemme. Valget er hemmeligt og skriftligt. I år genopstiller 2 medlemmer af det nuværende råd, og der skal vælges 4 nye kandidater, og gerne 1 stedfortrædere. Alle er på valg. Synes du at arbejdet i menighedsrådet lyder spændende, så kom til orienteringsmødet og hør mere, måske vil du være med?

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... sommeren er her :) Se bladet her