Søndag 31. maj 2020
Kl. 10.30

Højmesse

Niels Lysebjerg

Sted: Verninge Kirke

Pinsedag - Læs dagens bibeltekst her

Tirsdag 9. juni 2020
Kl. 19.00

Orienteringsmøde ... Ny dato

Sted: Verninge Forsamlingshus

Der skal være valg i september -nej ikke til Folketinget, men til landets ca. 1500 menighedsråd.

Vi starter med et orienteringsmøde i Verninge Forsamlingshuset 12. maj kl. 19.00. Læs mere

Søndag 21. juni 2020
Kl. 8.00

Sogneudflugt Hjerl Hede Aflyst!

i 2020 går sogneudflugten til frilandsmusseet Hjerl Hede nær Skive
Datoen er den 21. juni, og prisen bliver kun 250,- pr. person alt inkl.
Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15 eller 28 57 45 46 Læs mere

Kirken er åben

Alle Gudstjenester og kirkelige aktiviteter er atter mulig

Atter kan der afholdes gudstjeneste i kriken. Således vil der blive afholdt gudstjeneste torsdag den 21. maj kl. 10.30.
Der må i første omgang kun være 25 i kirken og ingen altergang.

Ved spørgsmål kontakt:
Sognepræst Niels Lysebjerg 64 75 11 50
Graver Peder Bonde 64 75 28 33
Formand Ellen Warring 64 75 24 24

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Konfirmation

3. maj 2020 Udsat

I henhold til biskoppernes udmeldning i dag den 18. marts på diverse medier om at konfirmationer, grundet stadig høj smittefare, skal udsættes til efter pinse, er konfirmationen i Verninge 3. maj udsat.
Der er endnu ikke sat en ny dato.
Konfirmandforældre er underrettet pr. mail.

Mvh Niels Lysebjerg

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... foråret er på vej :) Se bladet her