Søndag 2. april 2017
Kl. 9.15

Gudstjeneste

Niels Lysebjerg

Sted: Verninge Kirke

Mariæ Bebudelsesdag - Læs dagens bibeltekst her

Tirsdag 4. april 2017
Kl. 19.00

Andagt og foredrag - Reformationsmarathon

Niels Lysebjerg

Sted: Verninge Kirke

Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra provstiets salmemaraton for et par siden, har der i de forløbne år været reformationsmaraton på udvalgte tirsdage kl. 19.00 – bortset fra Vor Frue kirke i Assens og Baagø kirke, hvor det vil være søndag eftermiddag af praktiske grunde.

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... et forårsnummer. Se bladet her

Renoveringsarbejdet

… er genoptaget

Som vi skrev i sidste nummer af bladet var pengene sluppet op, og menighedsrådet måtte henover sommeren stoppe arbejdet. Vi har nu fået bevilliget et lån på yderligere 2 mill. Kr. fra provstiet, og arbejdet blev genoptaget midt i september.
Det er sokkel og fundament under koret og skibets nordside, der arbejdes videre med.
Dette arbejde er det mest nødvendige, og bortset fra nordkapel og tårn, når vi hele vejen rundt om kirken. Vi fortsætter så længe vejret tillader det. De steder hvor soklen er færdig er det blevet et smukt resultat, der forhåbentlig kan holde de næste århundreder. I det tidlige forår håber vi så at få kirken kalket, ligesom vi søger fonde til renovering af vinduerne.

Menighedsrådsvalget

– nyt menighedsråd

Et nyt råd er, efter megen søgen, bleven fundet. På det afholdte opstillingsmøde blev der fundet 4, og siden er så yderligere 2 bleven fundet.