Søndag 14. februar 2022
Kl. 10.30

Højmesse

Niels Lysebjerg

Sted: Verninge Kirke

Fastelavn - Læs dagens bibeltekst her

Kirkebladet

Et ny blad er ude ... Og snart er det jul. Se bladet her

Kirkegården

Corona

Coronareglerne rammer også vores personale på kirkegården
Der vil kun være minimum af bemanding på kirkegården
Vores toiletter vil endvidre være aflåst
Vores graver Peder Bonde kan kontaktes pr. telefon 64 75 28 33

Covid-19

Retningslinjer

Corvid-19 Retningslinier indtil videre:
Mundbind ved ind og udgang. Mundbind ikke påkrævet under tjenesten. Man må gerne gå til alters uden mundbind.
Som reglerne er pt. så det max 26 og ingen fællesssang.
Reglerne vil med al sandsynlighed blive
ændret, så hold øje med dagspressen og
www.verningekirke.dk

Helligtrekongersaften

Oplæsning fra Peters Jul

Den 6. januar er det traditionen tro, Hellig tre kongers aften. Her nåede de tre vise mænd, nogen siger konger, ifølge legenden frem til Betlehem med gaver til den nyfødte Jesus.
Her slutter Julen ifølge Peters Jul
Se og hør herunder ... Læs mere

Nyt menighedsråd 2020

Konstituerende møde

Verninge Menighedsråd har holdt konstituerende møde den 18. november og posterne i det nye råd blev fordelt således:

Niels Lysebjerg, sognepræst, formand for valgbestyrelsen
Ellen Warring , formand
Hanne Kirsten Hansen, kirkeværge
Carsten Hønborg, næstformand
Bianca Jacobsen , sekretær og kasserer
Peter Storm Skov , kontaktperson til kirkens personale
Rikke Skjellerup, valgbestyrelsen
Ellen Kathrine Arve, medarbejderrepræsentant